Hlavní organizátor

 mail: hokejovaskola@hcdecin.cz